Αρχική Σελίδα Εταιρεία | Υπηρεσίες | Προϊόντα | Νέα Προϊόντα | Πιστοποίηση | Επικοινωνία |

Κατηγορίες Προϊόντων Προϊόντα ανά Οίκο

Η SPANELAS, από την ίδρυσή της το 1979, δραστηριοποιείται με συνέπεια στον χώρο του βιομηχανικού εξοπλισμού και των συστημάτων ανύψωσης.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τεχνολογικής αιχμής τα οποία προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την ανύψωση, πρόσδεση, διακίνηση και αποθήκευση πάσης φύσεως φορτίων.

Η χρήση των προϊόντων SPANELAS έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο.

Τα προϊόντα της SPANELAS παράγονται σύμφωνα με τα τελευταία εν ισχύι Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) και διασφάλιση ποιότητας κατασκευής ISO 9001:2000 (TUV CERT).