Αερόσακοι

Αερόσακοι

Η μεταφορά φορτίων μπορεί να γίνει ασφαλέστερη, χρησιμοποιώντας, όπου είναι απαραίτητο, αερόσακους εσωτερικής πρόσδεσης. Με τους αερόσακους καταφέρνουμε να προστατεύσουμε τα ευπαθή προϊόντα από τυχόν χτυπήματα ή να γεμίζουμε τα κενά που υπάρχουν ενδεχομένως λόγω των διαστάσεων του φορτίου, εξασφαλίζοντας την σταθεροποίηση του κατά την μεταφορά.

Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, σαν στάνταρτ επιλογές, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών για ακραίες περιπτώσεις. Κατασκευάζονται από χαρτί, πολυαιθυλένιο ή από πολυεστέρα (ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται) ενώ διαχωρίζονται σε δύο τύπους ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους, σε αερόσακους μιας ή πολλαπλών χρήσεων.

Χάρτινος αερόσακος μιας χρήσης

2 στρώσεων με εσωτερική στρώση PE


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Χάρτινος αερόσακος μιας χρήσης

4 στρώσεων με εσωτερική στρώση PE


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Χάρτινος αερόσακος μιας χρήσης

6 στρώσεων με εσωτερική στρώση PE


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Αερόσακος πολυαιθυλενίου μιας χρήσης

2 στρώσεων


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Αερόσακος πολυπροπυλενίου μιας χρήσης

2 στρώσεων


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Αερόσακος πολυπροπυλενίου πολλαπλών χρήσεων

2 στρώσεων


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Αερόσακος πολυπροπυλενίου πολλαπλών χρήσεων

4 στρώσεων


Κωδικός

Διαστάσεις (mm)

Πλάτος (mm)

Πίεση πλήρωσης (bar)

Πίεση θραύσης (bar)


Τεμ./Βάρος (kg) ανά παλέτα

Γεμίζουν αέρα με το ειδικό πιστόλι να εισέρχεται στην βαλβίδα, η οποία χρησιμοποιείται και κατά την εκτόνωση της πίεσης του αέρα, όταν επιθυμούμε να αδειάζουμε τον αερόσακο πολλαπλών χρήσεων και να τον φυλάξουμε μέχρι την επόμενη χρήση του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους αερόσακους, επικοινωνήστε μαζί μας.