Μαγνήτες

Μαγνήτες

Οι μαγνήτες είναι ένα αρκετά διαδεδομένο μέσο ανύψωσης, το οποίο είναι πολύ εύχρηστο εξαιτίας του ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο σημείο ανάρτησης στο φορτίο μας. Μπορεί να μαγνητίσει μεταλλικά φύλλα, μεταλλικές ράβδους, σωλήνες ή μεταλλικά δοκάρια.

Η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα κάθε μαγνήτη επιτυγχάνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις που επηρεάζουν την ανυψωτική ικανότητα ενός μαγνήτη είναι οι παρακάτω:

 • Η επιφάνεια του υλικού που ανυψώνουμε
  Όσο πιο λεία, καθαρή από σκουριά και χωρίς κενά είναι αυτή, τόσο καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα επιτυγχάνει ο μαγνήτης.
 • Το πάχος του υλικού που ανυψώνουμε
  Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του φορτίου, τόσα περισσότερα “μόρια” μέταλλου υπάρχουν, στα οποία θα εφαρμοστεί η μαγνητική δύναμη, τοσο καλύτερη απόδοση έχει ο μαγνήτης.
 • Το σχήμα του υλικού που ανυψώνουμε
  Όσο πιο επίπεδο (χωρίς καμπύλη) είναι το φορτίο, τόσο καλύτερη απόδοση έχει ο
  μαγνήτης, άρα και μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε έναν μαγνήτη για να σηκώσουμε έναν μεταλλικό σωλήνα, παίζει ρόλο και η διάμετρος του σωλήνα. Σε περίπτωση που σηκώνουμε ένα πολύ μακρύ μεταλλικό δοκάρι από το κέντρο του με έναν μαγνήτη, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποια παραμόρφωση η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του φορτίου (ως λύση είναι η χρήση δυο ή περισσοτέρων μαγνητών αναρτημένων σε δοκάρι έτσι ώστε να πιάσουμε το φορτίο από δυο ή περισσότερα σημεία και να αποφύγουμε την δημιουργία τέτοιας παραμόρφωσης).

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στην ανυψωτική ικανότητα των φυσικών μαγνητών αλλά και των ηλεκτρομαγνητών. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή του σωστού (όσον αφορά την ανυψωτική ικανότητα) μαγνήτη για την εφαρμογή μας.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες που δείχνουν την μεταβολή της ανυψωτικής ικανότητας ανάλογα με την επιφάνεια, το πάχος και το σχήμα του υλικού που επιθυμούμε να ανυψώσουμε.

Μαγνήτες

φυσικοί και ηλεκτρομαγνήτες

Οι μαγνήτες χωρίζονται σε φυσικούς και ηλεκτρομαγνήτες (οι οποίοι μπορεί να είναι ηλεκτρομόνιμοι ή ηλεκτρικοί).

 • Οι φυσικοί μαγνήτες, με συντελεστή ασφάλειας 3:1, μπορούν να έχουν ανυψωτική ικανότητα:

από λίγα κιλά (συνοδευτικά μαγνητικά υλικά ανύψωσης)

(μαγνήτες “χειρός”)

μέχρι και 5.000 κιλά

(μαγνήτες με λεβιέ)

 • Οι ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι προσφέρονται και με τηλεχειρισμό και με αισθητήρα αποφυγής απομαγνητισμού υπό φορτίο (για μεγαλύτερη ασφάλεια), μπορούν να έχουν ανυψωτική ικανότητα:

από λίγα κιλά

(ηλεκτρομαγνήτης για 1350kg)

μέχρι 50.000 κιλά

(διάφορες τυποποιημένες εφαρμογές, βαρέως τύπου)

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να σχεδιαστούν ειδικοί ηλεκτρομαγνήτες (για σκραπ, δεματά λαμαρίνας κλπ), όταν το απαιτεί η εφαρμογή, σε συνεργασία με τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε, για να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες.

Για να μάθετε περισσότερα για τους μαγνήτες, τα διαθέσιμα μεγέθη και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανυψωτική ικανότητα φυσικού μαγνήτη

ανάλογα με την επιφάνεια, το πάχος και το σχήμα του φορτίου μας

Eπίπτωση ανυψωτικής ικανότητας

ανάλογα με την αλλαγή στην επιφάνεια μόνο (κενό αέρος)

Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν την επίπτωση της ανυψωτικής ικανότητας ανάλογα με την αλλαγή στην επιφάνεια μόνο (κενό αέρος), διατηρώντας σταθερό (ανά μαγνήτη) το πάχος και το σχήμα του φορτίου μας.

Eπίπτωση ανυψωτικής ικανότητας

ανάλογα με την αλλαγή του πάχους

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την επίπτωση της ανυψωτικής ικανότητας ανάλογα με την αλλαγή του πάχους, διατηρώντας λεία και καθαρή την επιφάνεια και σταθερό το σχήμα του φορτίου μας)

Eφαρμογές

Maxx series - Technolift

 • Maxx series
 • Technolift
Μετάβαση στο περιεχόμενο