Κρικοπάλαγκα

Κρικοπάλαγκα

τάνυση, έλξη, τοποθέτηση ή και ανύψωση φορτίων

Τα κρικοπάλαγκα χρησιμοποιούνται για την τάνυση, έλξη, τοποθέτηση ή και ανύψωση φορτίων.

Ο σχεδιασμός του κρικοπάλαγκου είναι παρόμοιος με του χειροκίνητου αλυσοπάλαγκου. Αντί για τη χρήση αλυσίδας χειρισμού για τη μετακίνηση του φορτίου, χρησιμοποιείται χειρομοχλός. Συνεχής κίνηση του χειρομοχλού από τον χειριστή κινεί το φορτίο με μικρό βήμα. Η ταχύτητα δεν συνιστά χαρακτηριστικό του κρικοπάλαγκου.

 • Υλικό κατασκευής του πλαισίου και του μοχλού – αλουμίνιο, σίδηρο ή χυτοσίδηρος.
 • Τύπος φρένου – φρένο τριβής ή τύπου «ratchet and pawl». Το φρένο τριβής χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν απαιτήσεις για χειρισμό ακριβείας. Ο τύπος «ratchet and pawl» είναι συνήθως πιο φτηνός και χρησιμοποιείται όπου δεν υπάρχουν απαιτήσεις για χειρισμούς ακριβείας.
 • Μέσο ανύψωσης – κοντόκρικη αλυσίδα, αλυσίδα από κυλινδρίσκους ποδηλάτου, συρματόσχοινο ή ιμάντας (πολυεστερικός).
 1. Τα κρικοπάλαγκα με κοντόκρικη αλυσίδα είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα, επειδή η αλυσίδα είναι εύκαμπτη προς όλες τις κατευθύνσεις και είναι εύκολο να ελεγχθεί για φθορά. Η κοντόκρικη αλυσίδα υφίσταται σε ποικιλία ποιοτήτων και αντοχής (γαλβανισμένη, ηλεκτρογαλβανισμένη, μαύρη, ανοξείδωτη κλπ). Η κοντόκρικη αλυσίδα μπορεί πολύ εύκολα να αλλαχθεί σε περίπτωση φθοράς.
 2. Η αλυσίδα από κυλινδρίσκους ποδηλάτου είναι πιο ακριβή από την κοντόκρικη αλυσίδα, πιο δύσκολο να ελεγχθεί για φθορά και δεν μπορεί να δεχθεί πλευρική έλξη (πλευρική τάση – όχι έλξη σε ευθεία γραμμή γάντζος-γάντζος).
 3. Τα κρικοπάλαγκα συρματοσχοίνου είναι πιο φτηνά από τα κρικοπάλαγκα αλυσίδας, αλλά είναι περιορισμένα σε ανυψωτική ικανότητα. Υπόκεινται πιο γρήγορα σε φθορά και είναι δύσκολο να ελεγχθούν.
 4. Τα κρικοπάλαγκα ιμάντα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων ή σε σημεία όπου η αγωγιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
 • Μήκος χειρομοχλού – το μήκος του χειρομοχλού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν η εργασία γίνεται σε περιορισμένο χώρο.
 • Δύναμη στο χειρομοχλό – η δύναμη που χρειάζεται να ασκηθεί στον χειρομοχλό από τον χειριστή
 • Ποσό € διαθέσιμο για αγορά
 • Μια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρεται είναι η ενσωμάτωση στο κρικοπάλαγκο (για τα τύπου με κοντόκρικη αλυσίδα) προστασίας από υπερφόρτωση. Η προστασία από υπερφόρτωση προειδοποιεί τον χειριστή και δεν επιτρέπει την άσκηση υπερβολικών δυνάμεων στο χειρομοχλό και την αλυσίδα. Μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καταπόνηση του χειριστή και του κρικοπάλαγκου και αυξάνει δραματικά το χρόνο ζωής των κρικοπάλαγκων.

Κρικοπάλαγκα

ανυψωτική ικανότητα από 250kg μέχρι 6.000kg

Τα κρικοπάλαγκα είναι ουσιαστικά ένα είδος βαρούλκου με μοχλό και εξυπηρετούν εφαρμογές που απαιτούν χειροκίνητη έλξη ή ανύψωση φορτίων.

Η ανυψωτική του ικανότητα μπορεί να είναι από 250kg μέχρι 6.000kg.

 • Κατά ΕΝ 292 και 98/37 CEE
 • Με Σειριακό Αριθμό και Πιστοποιητικό CE
 • Δυνατότητα για διάφορα μήκη διαδρομής
 • Αλυσίδα γαλβανισμένη Grade 80 κατά DIN 5684-8 του οίκου RUD, Γερμανίας
 • Δυο περιστρεφόμενοι γάντζοι ασφαλείας (360ο) με ρουλεμάν
 • Δίσκοι πέδησης χωρίς αμίαντο
 • Φιλικό στον χείριστη με σύστημα ταχείας ρύθμισης της αλυσίδας
 • Ανοξείδωτα (για την βιομηχανία τροφίμων)

Ικανότητα (kg)

250

500

750

1500

3000

6000
Διαδρομή (m)
1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
Αριθμός Αλυσίδων
1

1

1

1

1

2

Αλυσίδα  (mm)

4×12

5×15

6×18

7×21

10×30

10×30
Δύναμη
στον μοχλό με μέγιστο φορτίο (kg)

26

34

20

21

34

34
Βάρος (kg)
2

5

7

11

20

30

Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.