Σαμπάνια συρματοσχοίνων

Σαμπάνια συρματοσχοίνων

Η εταιρεία μας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα συρματοσχοίνων ανύψωσης, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με διάφορα μεταλλικά μέρη. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τον πίνακα με τις ανυψωτικές ικανότητες αναλόγως του μεγέθους και των σκελών της εκάστοτε αρτάνης.

Aνυψωτικές ικανότητες

αναλόγως του μεγέθους και των σκελών της εκάστοτε αρτάνης

Πιθανές διαμορφώσεις αρτάνης συρματοσχοίνου

Παραπάνω παραθέτουμε κάποιες από τις πιθανές διαμορφώσεις αρτάνης συρματοσχοίνου. Φυσικά, αν κανένα από τα παραπάνω δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τα κατάλληλα υλικά.