Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια


Η έννοια της υγιεινής στη σύγχρονη βιομηχανία, διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλει στην πρόληψη των ατυχημάτων και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η Spanelas σε συνεργασία με τον οίκο New Pig Ολλανδίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για έναν χώρο εργασίας, καθαρό, ασφαλή και παραγωγικό.

Η ασφαλής εργασία σε ύψος απαιτεί αφενός πιστοποιημένα και ποιοτικά υλικά ατομικής προστασίας, καθώς και τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό των συστημάτων προστασίας από πτώση. Η Spanelas σε συνεργασία με τον οίκο TRACTEL Γαλλίας, είναι σε θέση να προβεί σε μελέτη και εγκατάσταση ποιοτικών και αποτελεσματικών εφαρμογών προστασίας από πτώση.

icon

Διαχείριση διαρροών και χύδην υλικών

Η έννοια της υγιεινής στη σύγχρονη βιομηχανία, διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλει στην πρόληψη των ατυχημάτων και την αύξηση της αποδοτικότητας...

icon

Ασφαλής εργασία σε ύψος

Με τον όρο Μέσα Ατομικής Προστασίας εννοούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφαλή εργασία σε ύψος, όπως ζώνες, ανακόπτες πτώσης και στοιχεία σύνδεσης, γραμμές ζωής οριζόντιας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο