Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

 • Για χρήση σε ράφια και εργασίες συντήρησης σε μεγάλο ύψος.
 • Οι πλατφόρμες προσωπικού εγγυώνται την ασφάλεια για επισκευές και εργασίες συντήρησης.
 • Είναι κατάλληλα για προσαρμογή σε περονοφόρα οχήματα.

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Τύποι MB-A / MB-B / MB-CH

Τα καλάθια προσωπικού εγγυώνται την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης.

 • Άτομα που επιτρέπονται : 2
 • ‘’γάντια’’ πηρουνιών περονοφόρου με μηχανισμό ασφαλείας για να αποτρέπεται το γλίστρημα
 • Γαλβανισμένο δοχείο εργαλείων

Επιπλέον εξοπλισμός

 • 2 περιστροφικοί και 2 σταθεροί τροχοί πολυαμιδίου Φ180
 • ένας περιστροφικός τροχός με φρένο – ύψος κατασκευής 220mm
 • σημεία αγκύστρωσης για προστατευτικό εξοπλισμό

MBA

 • Πιστοποιημένο από ‘’TUV’’ Austria
 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MBA/D

 • Πιστοποιημένο από ‘’TUV’’ Austria
 • Έχει οροφή
 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MBB

 • Με αυτόματη ασφάλεια πόρτας
 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MBB/L

 • Με αυτόματη ασφάλεια πόρτας
 • Ανυψώνεται κατά πλάτος από περονοφόρο όχημα

MBCH

 • Ανυψώνεται κατά πλάτος από περονοφόρο όχημα

MBCH/L

 • Ανυψώνεται κατά πλάτος από περονοφόρο όχημα
Type Dimensions
in mm (l x w x h)
Floor area in mmTotal permitted
weight in kg
Weight
painted in kg
ABC
MB-A1115 x 1200 x2090800 x 120030013260020080
MB-A/D1115 x 1200 x2090800 x 120030015460020080
MB-B1115 x 1200 x 1890800 x 120030013060020080
MB-B/L1290 x 800 x 18901200 x 80030013016020080
MB-CH1115 x 1200 x2090800 x 120032014760020060
MB-CH/L1290 x 1000×20901200 x 80032013516022080

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Τύποι MB-D / MB-F / MB-K

Τα καλάθια προσωπικού εγγυώνται την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης.

 • Άτομα που επιτρέπονται : 2
 • ‘’γάντια’’ πηρουνιών περονοφόρου με μηχανισμό ασφαλείας για να αποτρέπεται το γλίστρημα
 • Με γαλβανισμένο δοχείο εργαλείων
 • Πιστοποιημένο από το γερμανικό φορέα ‘’TUV’’, εναρμονισμένο με το ‘’BGV’’ (γερμανικό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη ατυχημάτων)

Επιπλέον εξοπλισμός

 • 2 περιστροφικοί και 2 σταθεροί τροχοί πολυαμιδίου Φ180
 • ένας περιστροφικός τροχός με φρένο – ύψος κατασκευής 220mm (δεν ισχύει για τον τύπο MB-K-IV)
 • σημεία αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας (δεν ισχύει για τον τύπο MB-K-IV)

MB-D

 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MBD/L

 • Ανυψώνεται κατά πλάτος από περονοφόρο όχημα

MB-F

 • Αρθρωτή κατασκευή – εύκολη στη χρήση
 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MB-K-IV

 • Κατασκευασμένο σύμφωνα με το DIN EN 14502-1
 • Μέγιστο βάρος 300kg
 • Με γαλβανισμένη οροφή
 • Η βασική έκδοση περιέχει αρτάνη αλυσίδας 4 σκελών
 • Ανυψώνεται από γερανό
 • Με σημείο αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας
Type Dimensions
in mm (l x w x h)
Floor area in mmTotal permitted
weight in kg
Weight
painted in kg
ABC
MB-D1115 x 1200 x 1890800 x 120030012060020080
MB-D/L1290 x 800 x 18901200 x 80030012016020080
MB-F1090 x 1200 x 18901000 x 120030012060020080
MB-K/IV800 x 1200 x 2300800 x 1200470170   –  –  –

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Τύποι MB-I / MB-I/A

Καλάθια προσωπικού για stackers και περονοφόρα οχήματα. Εγγυάται την ασφάλεια σε εργασίες επισκευής και συντήρησης

 • Άτομα που επιτρέπονται: 1
 • Πιστοποιημένο από το γερμανικό φορέα ‘’TUV’’, εναρμονισμένο με το ‘’BGV’’ ( γερμανικό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη ατυχημάτων)
 • “γάντια” πηρουνιών
 • Μηχανισμός ασφαλείας για να αποτρέπεται το γλίστρημα
 • Γαλβανισμένο δοχείο εργαλείων

Επιπλέον εξοπλισμός

 • Σημείο αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας (ισχύει για τον τύπο MB-I)

MB-I

 • Χωρίς σημείο αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας

MB-I/A

 • Με σημείο αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας
Type Dimensions
in mm (l x w x h)
Floor area in mmTotal permitted
weight in kg
Weight in kgFork sleeve inside dimensions in mm
ABC
MB-I1115 x 1200 x1890800 x 120030013060020080
MB-I/A1115 x 1200 x1890800 x 120030013060020080

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Τύποι MB-ST / MB-ST/T

Για εργασία σε ράφια και εργασίες συντήρησης σε μεγάλο ύψος

 • Άτομα που επιτρέπονται : 1
 • ‘’Γάντια’’ πηρουνιών με μηχανισμό ασφαλείας για να αποτρέπεται το γλίστρημα
 • Γαλβανισμένο δοχείο εργαλείων

Επιπλέον εξοπλισμός

 • Σημείο αγκύστρωσης για εξοπλισμό ασφαλείας

MB-ST

 • φακός, αυτόματη επαναφορά καλωδίου 8μ, πρίζα
 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

MB-ST/T

 • Ίδιο με το MB-ST, αλλά με διακοπή κυκλώματος στην πόρτα
Type Dimensions
in mm (l x w x h)
Floor area in mmTotal permitted
weight in kg
Weight in kgFork sleeve inside dimensions in mm
ABC
MB-ST1115 x 1200 x1890800 x 120030013060020080
MB-ST/T1115 x 1200 x1890800 x 120030013060020080

Καλάθια ανύψωσης προσωπικού

Τύποι SIKO / SIKO/L / SIKO-M

Ασφάλεια στην επισκευή και τη συντήρηση

 • Στιβαρή κατασκευή από στρογγυλούς σωλήνες
 • Αντιολισθητική πλατφόρμα
 • Άτομα που επιτρέπονται: 2
 • ’Γάντια’’ πηρουνιών με μηχανισμό ασφαλείας για να αποτρέπεται το γλίστρημα
 • Ειδικός μηχανισμός διασφαλίζει την ανύψωση από τα γάντια πηρουνιών
 • Με γαλβανισμένο δοχείο εργαλείων
 • Πιστοποιημένο από το γερμανικό φορέα ‘’TUV’’ ,εναρμονισμένο με το ‘’BGV’’ (γερμανικό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη ατυχημάτων)
 • Διαθέσιμα μοντέλα

Επιπλέον εξοπλισμός

 • 2 περιστροφικοί και 2 σταθεροί τροχοί πολυαμιδίου Φ180
 • ένας περιστροφικός τροχός με φρένο – ύψος κατασκευής 220mm

SIKO

 • Ανυψώνεται κατά μήκος από περονοφόρο όχημα

SIKO/L

 • Ανυψώνεται κατά πλάτος από περονοφόρο όχημα

SIKO-M

Type Dimensions
in mm (l x w x h)
Floor area in mmTotal permitted
weight in kg
Weight in kgFork sleeve inside dimensions in mm
ABC
SIKO1115 x 1200 x1890800 x 12003009060020080
SIKO/L1290 x 800 x18901200 x 8003009616020080
SIKO-M1040 x 835 x1895740 x 7402405428020080

Εφαρμογές