Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας


Με τον όρο Μέσα Ατομικής Προστασίας εννοούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφαλή εργασία σε ύψος, όπως ζώνες, ανακόπτες πτώσης και στοιχεία σύνδεσης, γραμμές ζωής οριζόντιας και κάθετης πρόσβασης και αγκύρια πάκτωσης, συστήματα σχοινιών για πρόσβαση και διάσωση κλπ. Όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ειδικά κατασκευασμένα για τέτοιου είδους εφαρμογές.

icon

Ζώνες

Οι ζώνες ασφαλείας και συγκράτησης από την Tractel είναι στοιχεία με σκοπό να βοηθήσουν τους χρήστες στην εργασία τους, και να τους εξασφαλίσουν...

icon

Ανακόπτης πτώσης

Οι ανακόπτες πτώσης είναι μέρος του συστήματος προστασίας από πτώση, και τοποθετούνται ανάμεσα στη ζώνη ασφαλείας και το σημείο αγκύρωσης...

icon

Υλικά σύνδεσης

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα...

icon

Συστήματα σχοινιών για πρόσβαση και διάσωση

Τα σχοινιά διάσωσης από την Tractel είναι στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με τα συστήματα προστασίας από πτώση, είτε για να σώσουν...

Μετάβαση στο περιεχόμενο