Διαχείριση διαρροών & χύδην υλικών

Διαχείριση διαρροών & χύδην υλικών


Η έννοια της υγιεινής στη σύγχρονη βιομηχανία, διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλει στην πρόληψη των ατυχημάτων και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η Spanelas σε συνεργασία με τον οίκο New Pig Ολλανδίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για έναν χώρο εργασίας, καθαρό, ασφαλή και παραγωγικό.

υγιεινή_580x387
icon

Υλικά διαχείρισης διαρροών και καθαριότητας

Η εταιρεία New Pig, Ολλανδίας, είναι πρωτοπόρος κατασκευάστρια απορρυπαντικών...

icon

Κάδοι ανακύκλωσης

Δεξαμενές για τη συλλογή γυαλιού, χαρτιού, οικιακών απορριμμάτων ή άλλων προϊόντων ανακύκλωσης αποβλήτων....

icon

Κάδοι μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Εγκεκριμένα δοχεία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων υλικών είτε στερεών είτε υγρών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο