Κάδοι μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Κάδοι μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Εγκεκριμένα δοχεία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων υλικών είτε στερεών είτε υγρών.

Κάδος συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού

τύπου ASO-D 800

Κάδος συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού 

 • Συλλογή, αποθήκευση και αποκομιδή χρησιμοποιημένου λαδιού και εύφλεκτων υλικών με σημείο ανάφλεξης >55oC
 • Συνδυασμός διπλών τοιχωμάτων κάδου και λεκάνης συγκράτησης υγρών
 • Η λεκάνη συγκράτησης υγρών έχει ένδειξη ώστε να παρατηρείται η διαρροή
 • Το συνθετικό καπάκι μπορεί να στερεωθεί σε ορισμένη θέση – με επιπλέον εξοπλισμό ( δεν παρέχεται στη βασική έκδοση)
 • Εσωτερικός κάδος χωρητικότητας 40l που καλύπτει όλη την επιφάνεια- βοηθάει στη μείωση της ρύπανσης
 • Ένδειξη στάθμης
 • Βαλβίδα αερισμού 1 ½”
 • Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ειδικός κάδος μεταφοράς

τύπου SAF

Κατάλληλος για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων υγρών σύμφωνα με τα πρότυπα ADR/RID/IMDG :

 • Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30741-2
 • Στιβαρή μεταλλική κατασκευή πάχους 3mm
 • Υποδοχή Φ457 με καπάκι που ασφαλίζει το φρεάτιο
 • Βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης ¾’’ , 0.5bar
 • Επιπλέον σύνδεση με βύσμα
 • Κατάλληλο για ανύψωση με παλέτα, από περονοφόρο όχημα ή γερανό
 • Μέγιστη πυκνότητα 1.5kg/l

Επιπλέον εξοπλισμός

 • Χωνί με ανοξείδωτο σουρωτήρι
 • Δυνατότητα ανάγλυφου τυπώματος του λογότυπου της εταιρείας
 • Ειδική ανοξείδωτη κατασκευή κατά παραγγελία
Μετάβαση στο περιεχόμενο