Αντιολισθητικά υποθέματα

Αντιολισθητικά υποθέματα

ασφαλής και εργονομική διαχείριση του φορτίου

Η Τριβή, η δύναμη αντίστασης ενάντια στη μετακίνηση μεταξύ δύο επιφανειών, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ασφάλιση φορτίων.

Τα αντιολισθητικά υποθέματα αυξάνουν τον συντελεστή κινητικής Τριβής (μ) μειώνοντας δραστικά τις έμμεσες προσδέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 12195-1 για την ορθή ασφάλιση του φορτίου.

Η εξοικονόμηση πόρων ανά φόρτωση (χρόνος φόρτωσης, καταπόνηση χειριστών, αριθμός μέσων πρόσδεσης) είναι σημαντικότατη, με
όφελος έως 60% σε σχέση με μια συμβατική ασφάλιση φορτίου.

Τα αντιολισθητικά υποθέματα διατίθενται σε ποικίλη μορφολογία (τάπητες, τακάκια, λωρίδες), διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά
ανάλογα με την εφαρμογή:

  • Εφελκυστική αντοχή: 0,6 – 1,0 N/mm² (EN ISO 1798)
  • Επιμήκυνση στη θραύση: 60 – 120% (EN ISO 1798)
  • Μέγιστο φορτίο (συμπίεση): 100 – 500 t/m² (VDI 2700 σ. 15)
  • Συντελεστής τριβής μ: 0,70 – 0,92 (πιστοποιημένος από ανεξάρτητο εργαστήριο σε συγκεκριμένο πάχος υλικού)
  • Πάχος: 3 – 12 mm
  • Υλικό κατασκευής: συμπιεσμένοι κόκκοι πολυμερούς με συγκολλητική ουσία PU

Παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική λύση για την πρόληψη ατυχημάτων, ζημιών και τραυματισμού ατόμων.

Η ΣΠΑΝΕΛΑΣ διαθέτει σε απόθεμα μια μεγάλη ποικιλία αντιολισθητικών υποθεμάτων.

Αποταθείτε στην ΣΠΑΝΕΛΑΣ για την επιλογή του κατάλληλου αντιολισθητικού υποθέματος για την εφαρμογή σας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κατασκευαστή, το αντιολησθητικό υπόθεμα μπορεί να επιταχύνει συντελεστή τριβής μD>=0.6 για στεγνή και βρεγμένη επιφάνεια (όχι όμως για λιπασμένη επιφάνεια).

Επεξήγηση φυσικών δυνάμεων

Δύναμη ασφάλισης FS, FS = F - FR

Η δύναμη ασφάλισης είναι η δύναμη που πρέπει να απορροφηθεί από τα μέσα ασφάλισης φορτίου ή από το πλαίσιο του οχήματος.

Υπολογίζεται από τη δύναμη μάζας μείον τη δύναμη τριβής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο