Αντιολησθητικοί τάπητες

Αντιολησθητικοί τάπητες

ασφαλής και εργονομική διαχείριση του φορτίου

Συντελεστής κινητικής τριβής μD

Εάν το φορτίο στηρίζεται σε δάπεδο υφίσταται “μικροαλληλοεμπλοκή” ανάμεσα στις επιφάνειες του δαπέδου και του φορτίου, η οποία είναι ισχυρότερη όσο πιο άγρια είναι η επιφάνεια. Η μικροαλληλοεμπλοκή προσδιορίζει τον συντελεστή κινητικής τριβής

Ο συντελεστής κινητικής τριβής μ  είναι αποτέλεσμα του τύπου και της δομής της επιφάνειας. Όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής κινητικής τριβής, τόσο μικρότερη προσπάθεια χρειάζεται για την ασφάλιση του φορτίου έναντι μετατόπισης. Επίσης, εξαρτάται στο κατά πόσο μία επιφάνεια είναι ξηρή, υγρή ή λιπασμένη. Οι ξηρές επιφάνειες έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή κινητικής τριβής, αυτές οι τιμές συχνά είναι πολυ κατώτερες για υγρές επιφάνειες, ακόμα και για συνδυασμούς παρεμφερών υλικών.

Η δύναμη τριβής είναι εξαιρετικά ασθενής σε λιπασμένες επιφάνειες

Συνδυασμοί υλικών ξηρά υγρή λιπασμένη
Ξύλο / Ξύλο 0,20 – 0,50 0,20 – 0,25 0,05 – 0,15
Μέταλλο / Ξύλο 0,20 – 0,50 0,20 – 0,25 0,02 – 0,10
Μέταλλο / Ξύλο 0,20 – 0,50 0,20 – 0,25 0,02 – 0,10
Μέταλλο / Ξύλο 0,10 – 0,25 0,10 – 0,20 0,01 – 0,10
Τσιμέντο / Ξύλο 0,30 – 0,60 0,30 – 0,50 0,10 – 0,20

Σύμφωνα με πληροφορίες του κατασκευαστή, το αντιολησθητικό υπόθεμα μπορεί να επιταχύνει συντελεστή τριβής μD>=0.6 για στεγνή και βρεγμένη επιφάνεια (όχι όμως για λιπασμένη επιφάνεια).

Επεξήγηση φυσικών δυνάμεων

Δύναμη ασφάλισης FS, FS = F - FR

Η δύναμη ασφάλισης είναι η δύναμη που πρέπει να απορροφηθεί από τα μέσα ασφάλισης φορτίου ή από το πλαίσιο του οχήματος.

Υπολογίζεται από τη δύναμη μάζας μείον τη δύναμη τριβής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο