Ναυτικά κλειδιά με κίτρινο πείρο

Ναυτικά κλειδιά με κίτρινο πείρο

Πιστοποιημένα Ναυτικά Κλειδιά VAN BEEST Ολλανδίας με Κίτρινο Πείρο

  • Ευρωπαϊκή δήλωση συμμόρφωσης βάσει Οδηγίας Μηχανών 98/37/EC / Κατάλληλο για ανύψωση φορτίων
  • Ανάγλυφη σήμανση CE
  • Ανάγλυφος Κωδικός Ιχνηλασιμότητας
  • Ανάγλυφο Φορτίο Εργασίας και Διάμετρος Κλειδιού
  • Κράμα μετάλλου: Grade 6
  • Ελάχιστο όριο θραύσης (συντελεστής ασφαλείας): 6 : 1
  • Διαδικασία παραγωγής βάσει Οδηγίας Μηχανών 98/37/EC / Κατάλληλο για ανύψωση φορτίων

G-3161 Ναυτικά Κλειδιά VAN BEEST Ολλανδίας

με Κίτρινο Πείρο

G-3163 Ναυτικά Κλειδιά VAN BEEST Ολλανδίας

με Κίτρινο Πείρο

G-3151 Ναυτικά Κλειδιά VAN BEEST Ολλανδίας

με Κίτρινο Πείρο

G-3153 Ναυτικά Κλειδιά VAN BEEST Ολλανδίας

με Κίτρινο Πείρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο