Υλικά διαχείρισης διαρροών και καθαριότητας

New pig

Υλικά διαχείρισης διαρροών και καθαριότητας

Η εταιρεία New Pig, Ολλανδίας, είναι πρωτοπόρος κατασκευάστρια απορρυπαντικών για βιομηχανική χρήση. Διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα τέτοιων προϊόντων τα οποία έχουν εφαρμογή σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση διαρροής ή υπερχείλισης λαδιών, ψυκτικών υγρών και παραγώγων πετρελαίου, νερού και άλλων χημικών υγρών, με μεγάλη επιτυχία. Με 8 στρώσεις υψηλούς απορροφητικότητας θερμοκολλημένων φύλλων πολυπροπυλενίου, κάνουν τα προϊόντα Pig Mat τα πιο ανθεκτικά διεθνώς.

Εφαρμογές

Υλικά διαχείρισης διαρροών και καθαριότητας

Το χρώμα τους καθορίζει τον τρόπο χρήσης τους  :

 • Γκρίζο: λάδια, ψυκτικά υγρά, νερό
 • Καφέ: αποκλειστικά για λάδια
 • Ροζ: χημικά, διαβρωτικά, οξέα, βάσεις
 • Άσπρο: καύσιμα, κηροζίνη, διαλυτές χρωμάτων, ορυκτά, πετρέλαιο.

Επίσης  χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγόριες:

 • Απορροφητικά υλικά: Pig Absorbent Socks (λουκάνικα), Pig Mat (πανιά),
  Pillows (μαξιλάρια) και διαδρόμους.
 • Υλικά διαχείρισης διαρροών
 • Υλικά διαχείρισης διαρροών/ συντήρησης
 • Υλικά μετακίνησης και συντήρησης υλικών
 • Υλικά αποθήκευσης βαρελιών/ δεξαμενών
Μετάβαση στο περιεχόμενο