Ναυτικά κλειδιά Super Shackles

Ναυτικά κλειδιά Super Shackles

Πιστοποιημένα Ναυτικά Κλειδιά Super Shackles του Οίκου VAN BEEST Ολλανδίας τύπου Green Pin (με πράσινο Πείρο) με περόνη ασφαλείας

Τα ναυτικά κλειδιά Super Shackles είναι φτιαγμένα από κράμα υψηλής αντοχής Grade 80 και οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των Standard. Επίσης τα κλειδιά Super Shackles είναι ελαφρύτερα.

Για να είναι πιστοποιημένα επί των ναυτικών κλειδιών πρέπει να αναγράφεται:

  • Επιτρεπόμενο φορτίο εργασίας: WLL
  • Όνομα κατασκευαστή: Van Beest (Bs)
  • Κωδικός ιχνηλασιμότητας: γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου και αριθμός
  • Διάμετρος κλειδιού
  • Κράμα μετάλλου (grade6): 6
  • CE. Πιστοποίηση, η οποία δηλώνει ότι το υλικό έχει παραχθεί σύμφωνα προς την Οδηγία Μηχανολογικού Εξοπλισμού 98/37/ EC και είναι κατάλληλο για ανύψωση φορτίων.

Το ελάχιστο όριο θραύσης είναι 5 φορές το Επιτρεπόμενο Φορτίο Εργασίας ( WLL).

Τα ναυτικά κλειδιά διατίθενται και με περόνη ασφαλείας.

H Spanelas διαθέτει τα αυθεντικά Ναυτικά Κλειδιά τύπου Green Pin (πράσινη βίδα) του Οίκου Van Beest Ολλανδίας, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ 13889 : 2003 και συνοδεύονται από Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό καταλληλότητας του κατασκευαστή και πιστοποιητικό για την πρώτη ύλη. Εάν ζητηθεί, μπορούν να παρασχεθούν πιστοποιητικά ελέγχου υπό την επίβλεψη των Διεθνών Οίκων Πιστοποιήσης Det Norske Veritas, Lloyd’s British Standards Bureau, American Bureau of Shipping.

Ναυτικά κλειδιά Super Shackles του Οίκου VAN BEEST Ολλανδίας

τύπου Green Pin (με πράσινο πείρο) με περόνη ασφαλείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο