Δέστρα πρόσδεσης 1857

Δέστρα πρόσδεσης 1857

Κατά DIN EN 12195-2

Χρυσή Δέστρα 1857- 4.000

Ατέρμονη

Χρυσή Δέστρα 1857 –4.000

Δύο μέρη με γάντζους

A
Κλειστός Γάντζος

B
Γάντζος με Ασφάλεια

C
Aνοιχτός Γάντζος

Χρυσή Δέστρα 1857- 5.000

Ατέρμονη

Χρυσή Δέστρα 1857- 5.000

Δύο μέρη με γάντζους

Οι παραπάνω δέστρες διατίθενται και σε αλλά μήκη (κατόπιν παραγγελίας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο