Υλικά σύνδεσης

Υλικά σύνδεσης


Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση. Τα στοιχεία σύνδεσης αποτελούνται από σχοινιά προστασίας, σχοινί προστασίας για εργασίες συντήρησης και συνδέσμους.

icon

Ρυθμιζόμενοι αναδέτες

Το σχοινί προστασίας είναι ένα μέρος του συστήματος προστασίας από πτώση. Ο σκοπός τους είναι να συνδέσουν τη ζώνη ασφαλείας με το σημείο αγκύρωσης...

icon

Σύνδεσμοι αλουμινίου

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση...

icon

Ελαστικό σχοινί προστασίας

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση...

icon

Σχοινί προστασίας

Το σχοινί προστασίας είναι συνδετικό στοιχείο ή μέρος συνδετικών στοιχείων που ανήκουν στο σύστημα προστασίας από πτώση. Το σχοινί μπορεί να είναι πλεκτό...

icon

Σύνδεσμοι από χάλυβα

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση...

icon

Ιμάντας προστασίας

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο