Ελαστικό σχοινί προστασίας

Ελαστικό σχοινί προστασίας

pic-lse-762

Τα στοιχεία σύνδεσης είναι μέρη του συστήματος προστασίας από πτώση. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα συστήματα προστασίας από πτώση. Τα στοιχεία σύνδεσης αποτελούνται από σχοινιά προστασίας, σχοινί προστασίας για εργασίες συντήρησης και συνδέσμους.

LSE

  • Ελαστικό σχοινί προστασίας χωρίς απορρόφηση ενέργειας
Ref1.5 m1.75 m2 m
B-B540925410254112
M10-M10541325414254152
M10-M4541725418254192
M10-M51542125422254232
M10-M53542525426254272
M41-M41543725438254392
M41-M51542925430254312
M41-M53543325434254352