Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Το ελάχιστο όριο θραύσης είναι 6 φορές το Επιτρεπόμενο Φορτίο Εργασίας ( WLL).
Εάν ζητηθεί, μπορούν να παρασχεθούν πιστοποιητικά ελέγχου υπό την επίβλεψη των Διεθνών Οίκων Πιστοποίησης Det Norske Veritas, Lloyd’s British Standards Bureau, American Bureau of Shipping.

Πάνω στο σώμα του κλειδιού αναγράφεται:

  • Επιτρεπόμενο φορτίο εργασίας: WLL
  • Όνομα κατασκευαστή: Van Beest (Bs)
  • Κωδικός ιχνηλασιμότητας: γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου και αριθμός
  • Διάμετρος κλειδιού
  • Κράμα μετάλλου (grade6): 6
  • CE. Πιστοποίηση, η οποία δηλώνει ότι το υλικό έχει παραχθεί σύμφωνα προς την Οδηγία Μηχανολογικού Εξοπλισμού 98/37/ EC και είναι κατάλληλο για ανύψωση φορτίων.

Τα αυθεντικά Πιστοποιημένα Ναυτικά Κλειδιά τύπου Green Pin (πράσινη βίδα) κατασκευάζονται στην Ολλανδία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ 13889 : 2003 και συνοδεύονται από Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό καταλληλότητας του κατασκευαστή και πιστοποιητικό για την πρώτη ύλη.

G-4161 Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Ωμέγα βιδωτό

G-4163 Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Ωμέγα με περόνη ασφαλείας

G-4151 Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Dee βιδωτό

G-4153 Ναυτικά κλειδιά με πράσινο πείρο

Dee με περόνη ασφαλείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο